logo
Srijeda, 12. Ozujak 2008 20:51 
Proizvodnja auto prikolica opće namjene nosivosti od 300 do 2000 kg. Napominjemo da naši proizvodi posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za registraciju ili pak upis u knjižicu vozila i saobraćajnu iskaznicu kod ugradnje euro kuka.
Srijeda, 12. Ozujak 2008 20:50 
Auto Poljana d.o.o. - novo izgrađen pogon na lokaciji Ivanić-Grad, Obilaznica bb. Pored moderno opremljene radionice u sklopu objekta nalazi se i salon,kaffe bar, ured te skladišni prostori.

© 2004-2006 Auto Poljana d.o.o.| design: Elstro